Pożyczka z Funduszy UE

Pożyczki dla firm z Funduszy Europejskich zostały chwilowo wstrzymane.

 

Dla kogo?
Firmy z sektora MSP realizujące inwestycje na terenie woj. małopolskiego, posiadające co najmniej oddział lub drugie miejsce prowadzenia działalności na terenie woj. małopolskiego, w tym start-upy.

Ile?
Wartość Jednostkowej Pożyczki wynosi od 10 000,00 PLN do 1 000 000,00 PLN.

Okres spłaty do 84 m-cy (w tym możliwość 6 miesięcznej karencji).

Na co?

  • Wsparcie inwestycyjne i wspomaganie rozwoju kolejnych etapów dojrzałości gospodarczej przedsiębiorstw we wczesnej fazie rozwoju (pożyczka start-up);
  • Rozwój/rozbudowa przedsiębiorstw, przedsięwzięcia prowadzące do wprowadzenia na rynek nowych lub ulepszonych produktów/usług, zwiększające skalę działalności, prowadzące do wzrostu zasięgu oferty poprzez zdobycie nowych rynków zbytu (podmioty działające powyżej24 m-cy);
  • Inwestycje w maszyny, urządzenia i sprzęt produkcyjny, w celu wprowadzenia nowych lub ulepszonych produktów/usług;
  • Handel elektroniczny
  • Inwestycje w technologie informacyjno-komunikacyjne (TIK);
  • Przedsięwzięcia z zakresu dostosowania istniejących instalacji produkcyjnych do standardów najlepszych dostępnych technik (BAT – best available technology) – nowoczesne rozwiązania umożliwiające zmniejszenie zużycia energii lub bardziej efektywne wykorzystanie surowców;
  • Kapitał obrotowy pod warunkiem, iż będzie powiązany z działalnością inwestycyjną;
  • Zakup gruntów niezabudowanych i zabudowanych do max. 10% pożyczki.

Preferencje:
Preferencyjne warunki dla projektów realizowanych w zakresie Regionalnych Inteligentnych Specjalizacji oraz dla inwestycji realizowanych na terenach o niskiej aktywności gospodarczej.

Zadzwoń