Jak zniknąć z rejestru dłużników BIG?

Jak zniknąć z rejestru dłużników BIG?

BIG-Infomonitor-KRD-ERIF

Chętnie odpowiemy na dodatkowe pytania i zapraszamy do kontaktu:
CHROBRY Centrum KREDYTOWE
Nowy Sącz ul. Lwowska 74a
kom. 664 421 719 tel. 18 441 33 05

Jak zniknąć z rejestru dłużników BIG?

Kto korzysta z rejestru dłużników?

Z rejestru dłużników korzystają m. in.: banki, dostawcy prądu i gazu oraz firmy oferujące pożyczki online.

Zanim zostaniesz wpisany przez pracowników danej firmy do rejestru dłużników, mają oni obowiązek poinformować cię o swoim zamiarze. Firmy wysyłają w tym celu list polecony, który powinien dotrzeć do ciebie 30 dni przed umieszczeniem twoich danych w rejestrze dłużników.

Po otrzymaniu listu poleconego, wiele osób spłaca swoje zobowiązanie. Wtedy nie ma już konieczności wpisu ich danych do rejestru. Zdarzają się jednak sytuacje, kiedy pismo nie jest wystarczającą motywacją do spłacenia zobowiązania.

Jak sprawdzić, czy trafiłeś do rejestru dłużników?

Każdy może sprawdzić, czy jego dane są podane w rejestrze dłużników. Raz na pół roku istnieje możliwość bezpłatnego sprawdzenia danych BIG. To prawo gwarantuje art. 23 ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych.

Każdy ma prawo dostępu do dotyczących go informacji gospodarczych przechowywanych przez biuro (…). Dostęp w zakresie informacji gospodarczych dotyczących dłużników będących konsumentami jest bezpłatny, jeżeli następuje nie częściej niż raz na 6 miesięcy.

W pozostałych przypadkach dostęp do rejestru jest odpłatny. Kwota, którą należy ponieść, oscyluje w granicach 0,5% minimalnego wynagrodzenia za pracę. W 2017 roku minimalna płaca wynosi około 1450 zł netto. Tak więc za dostęp do rejestru zapłacimy około 7,25 zł.

Ponadto z Biura Informacji Gospodarczej możemy także uzyskać:

  • raport, który podsumowuje wszystkie dane gospodarcze, jakie znajdują się na nasz temat w konkretnej bazie na dzień jej sprawdzenia
  • raport osób, jakie firmy pytały o nasze dane w ostatnich 12 miesiącach

3 sposoby na to, jak zniknąć z rejestru dłużników:

Rejestr dłużników nie jest bazą, do której trafiamy na zawsze. Oto trzy sposoby, dzięki którym możemy zostać skreśleni z listy dłużników:

  • Spłacenie zobowiązania

Aby zostać skreślonym z rejestru dłużników, należy – co oczywiste – spłacić zaległe zobowiązania. Niezależnie od tego, czy zalegamy z płatnościami za gaz czy z ratą pożyczki online. Jeśli spłacimy dług, wierzyciel jest zobowiązany powiadomić o tym fakcie rejestr dłużników BIG. Jest to równoznaczne z usunięciem naszych danych z bazy. Na zgłoszenie tego faktu wierzycielowi przysługuje 14 dni. Jeśli firma, u której spłaciliśmy dług, nie poinformuje Biura Informacji Gospodarczej o tym zdarzeniu, możemy skierować wniosek do BIG z prośbą o usunięcie naszych danych z rejestru dłużników. Do wniosku należy dołączyć również dokument, który będzie dowodem, który potwierdzi naszą spłatę zadłużenia. Jeśli po wpłynięciu naszego wniosku do BIG, wierzyciel będzie zwlekał kolejne 7 dni z usunięciem naszych danych z rejestru, Biuro Informacji Gospodarczej zrobi to za niego.

  • Sprzedaż wierzytelności

Wierzyciel może sprzedać nasz dług firmie, która wyrazi chęć na jego odkupienie. W tej sytuacji nadal będziemy zadłużeni, ale u kogoś innego. Jeżeli wierzyciel sprzeda nasz dług i poinformuje o tym Biuro Informacji Gospodarczej, to w terminie 14 dni następuje usunięcie naszych danych z rejestru dłużników. Niestety, nasze nazwisko nie zniknie z bazy, jeżeli nabywca zadłużenia przed upływem tego terminu złoży wniosek o aktualizację danych. Wtedy nasze dane będą dalej widniały w rejestrze, ale zmieni się wierzyciel, u którego jesteśmy zadłużeni.

  • Upływ czasu

W ustawie o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych, w artykule 31, możemy przeczytać:

Biuro usuwa informacje gospodarcze: (…) po upływie 3 lat od ich ostatniej aktualizacji, nie później niż po upływie 10 lat od dnia ich przekazania przez wierzyciela.

Jeżeli będziemy się starać o kredyt lub o pożyczkę (w tym pożyczkę online), a nasze nazwisko widnieje w rejestrze długów, istnieje prawdopodobieństwo, że pożyczkodawca nie będzie chciał pożyczyć nam pieniędzy. Ta sytuacja zmieni się po upływie 10 lat od dnia przekazania naszych danych do rejestru dłużników. Według ustawy, wtedy nasze dane mogą zostać wykreślone z bazy bez względu na to, czy spłacimy zobowiązanie, czy też nie. Warto jednak pamiętać, że informacje na nasz temat mogą być aktualizowane przez wierzyciela, a to oznacza, że termin ich usunięcia przedłuża się o kolejne 3 lata.

Chętnie odpowiemy na dodatkowe pytania i zapraszamy do kontaktu:
CHROBRY Centrum KREDYTOWE
Nowy Sącz ul. Lwowska 74a
kom. 664 421 719 tel. 18 441 33 05

Zadzwoń